top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Nesebar

Krajina

Bulharsko

Lokácia

Nesebar

Služby

​Predaj nehnuteľností / Kompletný právny servis / Garantovaný výnos z prenájmu / Rekonštrukcie a transfer

Nesebar je starobylé mesto v Bulharsku na brehoch Čierneho mora. Mesto založili starovekí Gréci z Megary v 6. stor. pred Kr. na mieste tráckeho osídlenia. Význam si mesto uchovalo aj v rímskej a byzantskej dobe. Poslovančený názov Nesebar je prvýkrát spomenutý v 11. stor. Dnes je zapísaný do UNESCO a teší sa obrovskému turizmu.

bottom of page